Ons bestuur bestaat uit:

 

Sam Conteh- voorzitter

 

Bep Fest- secretaris

George Wannet

 

 

Ans Kersten

 

Het beloningsbeleid

Stichting PadiPadi Foundation  werkt voornamelijk met vrijwilligers. De bestuurders en vrijwillige medewerkers van de stichting ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoeding. Eventuele onkosten worden wel  vergoed. De stichting beoogt het algemeen nut en heeft geen winstoogmerk.

PadiPadi Sierra Leone

We hebben ook vrijwillige medewerkers in Sierra Leone zelf. Zij werken met dezelfde passie en inzet,  als wij  hier in Nederland aan onze doelstelling.