Staat van herkomst en besteding der middelen
2016
Inkomsten
Giften-donaties 5.234
Overige activiteiten 789
Totaal inkomsten 6.023
Uitgaven
Evenementen 0
Website-automatisering 169
Drukwerk 103
Container verzenden 10.498
Overige 899
Rente- en bankkosten
Totaal uitgaven 11.670
Inkomsten minus uitgaven -5.646