10 Januari 2022

PadiPadi Foundation Sierra Leone;

I’m very grateful to work with my colleagues staff at the Padipadi Foundation with the same ambition, perseverance, hard work and dedication to elevate Africa for a brighter and better future one love to all Africans
My thanks and appreciation to the C.E.O, Management and staff’s of this wonderful and credible Foundation to our sponsors I wish you all a blast full new year 🎇🎆🎁♥️

1 oktober 2021

Bouw van een middelbare school in Mabole, Sierra Leone

Kinderen moeten vaak  uren lopen om bij de dichtstbijzijnde school in Makeni te komen. Onderweg zijn er veel gevaren. Zo moeten ze langs een drukke verkeersweg lopen en uitwijken is geen optie, omdat er in de bebossing langs de weg andere gevaren schuilen. Met name de meisjes lopen gevaar. Vaak worden ze onderweg geschept door mannen op brommers en verkrachten deze meisjes in de bosjes.

Daarom is ons nieuwe project het realiseren van een middelbare school in Mabole. Mabole  is het Center-punt van 10 à 15 omliggenden dorpjes.

De Paramount-chief van Makeni, de Chief van Mabole en de wethouders  zijn geïnteresseerd en geven hun support voor een middelbare school in Mabole.  De grond voor de school is gereserveerd.

Hiervoor hebben we natuurlijk wel financiële hulp nodig. Dat houdt in dat we 20.000 tot 25.000 euro nodig hebben die we daar besteden aan bouwmateriaal en mensen. De mensen van het dorp zijn er klaar voor om hun handen uit de mouwen te steken. De bouw kan gevolgd worden op Facebook.

Met iedere grote of kleine donatie  draag je al een steentje bij!

https://www.doneeractie.nl/bouw-van-een-middelbare-school-in-mabole-sl/-56528

U kunt uw bijdrage ook overmaken op bankrekeningnummer:

NL 73 RABO 0301944997

Dankjewel!

Construction of a secondary school in Mabole, Sierra Leone

Children often have to walk for hours to get to the nearest school in Makeni. There are many dangers along the way. For example, they have to walk along a busy road and there is no other option, because there are other dangers lurking in the forest along the road. The girls are especially at risk. They are often scooped along the way by men on mopeds and rape these girls in the bushes.

That is why our new project is the realization of a secondary school in Mabole. Mabole is the Center point of 10 to 15 surrounding villages.

The Paramount chief of Makeni, the Chief of Mabole and the Councilors are interested and give their support for a secondary school in Mabole.The land for the school has been reserved.

Of course we need financial help for this. This means that we need 20,000 to 25,000 euros to spend there on building materials and people. The people of the village are ready to roll up their sleeves. The construction can be followed on Facebook.

With every large or small donation you already contribute!

https://www.doneeractie.nl/construction-of-a–school-in-mabole-sl/-56540


You can also transfer your contribution to bank account number:

NL 73 RABO 0301944997

Thank u!

23 Augustus 2021

Zoals altijd heeft PadiPadi weer spullen gestuurd naar Sierra Leone.
We hebben het ziekenhuis in Makeni en meer mensen blij kunnen maken.
Wij willen iedereen die ons hierbij geholpen heeft hartelijk bedanken!

https://www.youtube.com/shorts/KFxcKEH2zow

25 December 2020

Ook dit jaar heeft PadiPadi rijst e.d. uitgedeeld aan de mensen in Sierra Leone.

https://www.youtube.com/watch?v=FID0Do0X7h0

https://www.youtube.com/watch?v=cya91Dy2548&t=1s

https://www.youtube.com/watch?v=8uK5GLo2eUg&t=21s

21 December 2020

19 Oktober 2020 

De mensen in Sierra Leone willen iedereen bedanken voor de gegeven spullen die PadiPadi hun heeft gestuurd.

26 April 2020 

Padipadi foundation helpt Sierra Leone vechten tegen het Corona virus. Helpt U Padipadi?

https://www.facebook.com/1405874303051154/posts/2276232129348696/?vh=e&d=n

18 April 2020

Padipadi Foundation Sierra Leone is heel goed bezig, ze hebben desinfecterende gel en zeep uitgedeeld in 7 dorpjes.

Padipadi Foundation is on the Corona virus sensitization across different communities in the Bombali District. The communities were very appreciative of the effort of padipadi foundation as the first organization to raised awareness about the corona virus in some of these communities and provided them with Veronica buckets, sanitizers and tissues.

18 Januari 2020

Good day to my Sierra Leone people, i would like to ask everyone to join me thanking and praises to our N.G.O and ORGANIZATIONS both international and internal, for there good jobs they are rendering in our country development, like for example, those hoe are building schools,hospitals and other important places.We say to you guys a BIG BIG THANKS, for helping Sierra Leone, As you all know that PadiPadi Foundation is just a small and upcoming organization is preparing for the following action for the year 2020 to 2021. Let`s follow our dreams and stand by our self.

24 December 2019

https://www.facebook.com/1405874303051154/posts/2182471402058103/?vh=e&d=n

20 oktober 2019

De school is Makump Bana is klaar. Op naar ons volgende project: De middelbare school in Mabolleh!

r     

26 mei 2019

Hallo allemaal! Zoals jullie weten streeft Padipadi ernaar ieder jaar weer veel te doen voor de mensen in Sierra Leone. Deze keer heeft Sam samen met 2 vrijwilligers, veel mensen blij gemaakt met kleding, gereedschap en knuffels voor de kinderen, die ze daar uitgedeeld hebben.

Ook hebben we een school in Mabolleh voorzien van schoolmeubeltjes en wordt er op dit moment nog hard gewerkt aan een school in Makump Bana om deze op te knappen. Verder hebben we een klein ziekenhuis in Mabolleh voorzien van kinderbedjes die ons geschonken zijn door kinderdagverblijf de Coccinelle uit Nijmegen. Wij bedanken iedereen voor iedere vorm van steun en hulp!

23 April

https://www.graafschecourant.nl/reader/62291/1105071/maatjes-van-elkaar-padipadi-steunt-sierra-leone

17 maart

De container is bijna vol, morgen wordt hij opgehaald, als alles goed gaat is hij 16 april in Sierra Leone, dan kan het echte werk beginnen!

13 maart

Vanmorgen in alle vroegte ? de 190 schoolmeubels vervoerd naar de container in Uden.

Deze schoolmeubeltjes zijn nu bijna onderweg naar Sierra Leone!Klus geklaard!! ? 95 tafeltjes en stoeltjes opgehaald, die we volgend jaar naar een school in Sierra leone brengen.

Iedereen bedankt die dit mogelijk heeft gemaakt!

1 augustus 2018
New Looxs schenkt PadiPadi wederom tassen voor Sierra Leone!
21 juli 2018
PadiPadi was ook aanwezig bij de vierdaagse!
 
1 juli 2018
De Coccinelle dag was dit jaar weer een succes!
Er was prachtig weer, goede opkomst, en een geweldige sfeer!
27 mei 2018
Sam is weer terug uit Sierra Leone. Hij heeft daar de door ons opgeknapte school bezocht, maar is ook bij andere scholen geweest, waar hij kleding en tasjes heeft uitgedeeld.
Verder heeft hij mogelijkheden gezocht voor een weeshuis dat wij zouden willen helpen. Nog veel werk in het verschiet….!

23 mei 2018

PadiPadi – Financieel Jaarverslag 2017

Het financieel jaarverslag van de stichting is inmiddels beschikbaar op deze site. Tegenover aanzienlijke uitgaven in 2017 staan nauwelijks inkomsten. De reserves, die in 2016 waren opgebouwd zijn inmiddels besteed: het project van de basisscholen in Makump Bana kon succesvol worden afgerond. Ook de modderstroomslachtoffers mochten op hulp van PadiPadi rekenen.

Met een aantal nieuwe projecten in het verschiet, er ligt al een vraag van een nieuwe basisschool en een weeshuis en een container met hulpgoederen die moet worden verscheept, zit PadiPadi te springen om financiële middelen of eventuele partners/sponsors die ons hierbij kunnen helpen. Ook goede ideeën waarmee de financiën kunnen worden aangevuld zijn natuurlijk van harte welkom. Reacties via Facebook zien we graag tegemoet.

12 december 2017

Als de grote hulporganisaties de slachtoffers van de modderstroom in Sierra Leone vergeten zijn, komt Padipadi Foundation in aktie!
Vandaag werden de hulpgoederen voor de getroffen mensen, die in de modderstroom hun huis en bezittingen zijn verloren, uitgedeeld door de medewerkers van Padipadi in Sierra Leone.
Wandelvereniging Magnus uit Nijmegen heeft ons in juni jassen en polo’s geschonken. Daar maken wij deze mensen erg blij mee!
Van New Looxs uit Wijchen kregen wij parapluutjes en tassen voor de kleine slachtoffertjes!

De mensen uit Sierra Leone zijn heel blij met de hulp. Padipadi Foundation is erg dankbaar voor de gedoneerde hulpgoederen.

Ook in Sierra Leone heeft deze actie de nodige aandacht gekregen. Er werden o.a. opnamen door een televisieploeg gemaakt. Opnames komen nog op Facebook en op deze website.

14 augustus 2017

Sierra Leone heeft hard hulp nodig!

https://www.rodekruis.nl/nieuwsbericht/rode-kruis-helpt-na-dodelijke-modderstromen-sierra-leone/

Help alstublieft!

5 augustus 2017

Wij hebben deze brief ontvangen:

12th July 2017.
To Padi Padi foundation
Sierra Leone And Holland.
Dear sir/Madam
A letter of Assistance
On behalf of the school management committee (smc)of the above named school, we are kindly requesting for assistance from  Padi Padi foundation because since we established this community school in September 2004,we have been seeking for assistance from the government and other Non governmental organizations (NGOs)but unfortunately we never received any help from them.
We are facing serious challenges that affect the development of the school.
In that regard we are pleading for PADI PADI Foundation to step in and help us on the following areas:
School building
Teachers quarters
Water well
School furniture
Stationeries
Computers
Recreational facilities
We are looking forward for your timely response.
Thanks.
Yours faithfully John A Conteh
Head teacher.
Sierra Leone Benevolent Organisation Primary School
Makump Bana
Bombali Shebora Chiefdom

Hiervoor hebben we uiteraard weer hulp nodig! Deze school heeft onze hulp hard nodig! Dus heb je ideeën, laat iets van je horen.

Bel 0610759350 of mail naar bep1422@yahoo.com

23 juli 2017

PADIPADI OP OPEN DAG KINDERDAGVERBLIJF DE COCCINELLE

Tijdens de feestelijke open dag van kinderdagverblijf De Coccinelle in Nijmegen was PadiPadi met een vertegenwoordiging aanwezig.

Behalve voorlichting over de activiteiten van PadiPadi werd er ook een typisch Sierra Leonse pap aan de bezoekers uitgedeeld.

De opbrengst van de verkoop van de activiteitenkaarten door De Coccinelle, 400 EURO, kwam deze dag ten goede aan PadiPadi. Hiervoor dank.

Daarnaast werd er nog aan de stand van PadiPadi 40 EURO gedoneerd. Ook hiervoor hartelijk dank!

13 juli 2017

Voor kinderen in Sierra Leone ontvingen wij van Burgers Lederwaren uit Wijchen een aantal fietstassen en kinderparapluutjes, waarvoor dank. Voor de producten van Burgers zie hun site www.newlooxs.nl. De fietstassen en parapluutjes zullen, samen met de andere beschikbaar gestelde en ingezamelde goederen met onze container naar Sierra Leone worden verstuurd.

Het versturen van de container is een kostbare zaak en bijdragen in de kosten hiervan worden in dank aanvaard!

newlooxsnewlooxs1

Home

Wandelvereniging Magnus uit Nijmegen schenkt Padipadi hun oude wandelkleding. Woensdag 5 juli 2017

magnus1magnus2magnus3Magnus Kleding

Zaterdag 1 juli 2017

1 Juli is het weer Coccinelledag bij kinderdagverblijf De Coccinelle in Nijmegen.

De opbrengst hiervan is voor PadiPadi! Nog meer kinderen die gelukkig worden van de Coccinelle!

 Coccinelle dagmakump20bedje coccinelle 1

3 juni 2017

Sinds 1 jaar maakt Padipadi Foundation dankbaar gebruik van ruimte op het bedrijfsterrein van Barli BV in Uden voor het plaatsen van de opslagcontainer. In deze container worden de gedoneerde kleding, schoenen en verdere benodigdheden van de stichting voor Sierra Leone bewaard.

Padipadi is voortdurend op zoek naar goederen voor Sierra Leone en sponsors voor financiële bijdragen. Hulp zoals die van Barli BV is echter onbetaalbaar!

Zondag 14 mei 2017

Al enige tijd wordt er op ons kantoor in Sierra Leone om hulp gevraagd door boeren. Zij hebben voorheen rijst verbouwd, maar zijn in de mijnen en in loondienst gaan werken om vast geld te verdienen. Nu is er rijsttekort of de rijst is te duur en denken ze erover opnieuw rijst of iets anders te gaan verbouwen. Maar daarbij hebben ze onze hulp nodig. Hetzij met ideeën, tips, deskundige hulp en financiële hulp. Het land en de mankracht zijn dus beschikbaar.

landland1land2

Na wat vragen aan deskundigen kregen we de tip van Bas Vloet van Florius, die veel ervaring heeft in Afrika, om te beginnen met het sturen van zaden, verschillende soorten, om de mensen daar kennis te laten maken met verschillende groenten.
Dit zou een leuk en leerzaam schoolproject kunnen zijn voor de basisschool die wij vorig jaar opgeknapt hebben in Makump Bana. In samenwerking met de landbouwuniversiteit in Makeni gaat dit beginnen, zodra de zaden gearriveerd zijn. Deze zijn nu onderweg. Wij houden je op de hoogte!
Ideeën, tips, deskundige hulp en financiële steun zijn natuurlijk van harte welkom!
seads

Vrijdag 30 december 2016

Het kantoor van PadiPadi Sierra Leone is klaar!  De officiele opening!

img_0166img_0167img_0164img_0168img_0162img_0160img_0142img_0143img_0157img_0158img_0163

dinsdag 18 oktober 2016

Ons kantoor in Sierra Leone wordt flink aangepakt!

teko-office2teko-office1teko-office

zaterdag  oktober 2016

Deze jongen uit Sierra Leone zou een kans moeten krijgen om een geweldige toekomst tegemoet te gaan, het verstand heeft hij, maar studeren kost geld.  Het zou toch zonde zijn als hij niet zou kunnen studeren. Help hem alstublieft!  Als u doneert aan PadiPadi,  en het bedoelt is voor deze jongen, vermeld dan  ‘inventer’ en dan zorgen wij dat het totale bedrag dat voor hem bedoelt is ook helemaal bij de studie van deze jongen terecht komt.  Zijn reactie en resultaat komen ook weer op onze website en op facebook. Help hem!  Alstublieft!  Het hoeft niet veel te zijn, alle kleine beetjes helpen….

maandag 29 augustus

Ledenvergadering.

Gelegenheid om ideeën te delen

ledenvergadering foto      ledenvergadering foto1

Makump 2016

Het begon met de belofte….De scholen in Makump moeten blijven!

SnapShot(52)makump 14

In februari 2015 zijn we begonnen met inzamelen. Daarna volgde” Boxmeer proeft”, een massage marathon, waarin 2 vrijwilligers 2 dagen lang hebben gemasseerd bij sportschool Lifestyle in Gennep, 2 rommelmarkten, en een kerstmarkt bij basisschool De Sprankel in Grave , allemaal met de opbrengst voor PadiPadi.  Daarbij kregen we ook nog een aantal grote donaties van Philipsen accountants uit Wijchen en de Brink Group.  In oktober kregen wij schoolmeubeltjes van basisschool de Ratel uit  Gennep. Deze werden door Schouten Transport  gratis naar onze opslagruimte gebracht. Toen we ook nog schoolborden en computers kregen van basisschool de Sprankel uit Grave en schoolborden en meubeltjes van de Sint Josef school uit Velp, was er genoeg om een container te regelen naar Sierra Leone.

wp_20151031_13_07_36_proWP_20160115_08_50_35_Pro

In Februari 2016 vertrok de container, die in maart tegelijkertijd met Sam aan is gekomen. Nadat alles op de plaats van bestemming gebracht kon het opknappen van de scholen in Makump beginnen. Alles moest schoongemaakt en geverfd worden. De vloer werd opgeknapt en het dak voor een groot deel  vernieuwd.  Maar er was genoeg hulp van de lokale bevolking.

makump3makump4           makump56

Tussendoor maakte Sam nog contacten met mensen daar die wij in het vervolg nog nodig zouden hebben, zoals mensen in de gemeente en in de regering, maar ook Ruurd van Rooyen, die al jaren goed werk doet voor de Lion Heart foundation.  Toen de school klaar was werd er een groot feest georganiseerd.

makump80makump18SAM_1358

Er waren belangrijke mensen aanwezig, iedereen werd trots rondgeleid door de “nieuwe”school. Knuffels en shirts werden uitgedeeld, en er werd een voetbaltoernooi gehouden.  Er zij grote stappen gemaakt met deze scholen, maar we zijn er nog niet klaar. De scholen moeten onderhouden worden en we zouden graag de leraren beter opleiden.

SAM_1467SAM_1470SAM_1410

SAM_1402SAM_1507SAM_1289

We denken al wel aan een volgend project.  Een weeshuis opzetten .Dit moet nog helemaal opgezet worden. Er zijn veel weeskinderen in Sierra Leone, vooral na de ebola. Het begin is er. We hebben al kinderbedjes, die ons geschonken zijn door kinderdagverblijf De Coccinelle uit Nijmegen. Maar we hebben nog veel hulp nodig, vooral financieel, maar ook spullen en ideeën zijn erg welkom.

SAM_1364makump66makump60

11 februari De container is onderweg naar Sierra Leone!

WP_20160211_11_21_27_Pro

De container staat klaar om geladen te worden voor vertrek naar Sierra Leone. We zouden nog wel financiële hulp kunnen gebruiken. Verschepen is duur!

WP_20160115_08_50_35_ProWP_20160118_11_40_39_Pro

Kerstmarkt De Sprankel feest voor PadiPadi Foundation

Door Sergio Boutkan van Arenalokaal.nl
GRAVE – Op 15 januari heeft basisschool De Sprankel in Grave de opbrengst van de zeer succesvolle kerstmarkt uitgereikt aan de PadiPadi Foundation. In totaal is bijna 400 euro ingezameld voor het goede doel.

Tijdens de kerstmarkt van 16 december was ook de PadiPadi Foundation aanwezig, een stichting die mensen in Sierra Leone helpt. In eerste instantie zouden zij met een kraam aan de kerstmarkt deelnemen om mensen met PadiPadi kennis te laten maken. De verrassing was groot toen bleek dat De Sprankel de kerstmarkt volledig in het thema ‘Afrika’ had georganiseerd en dat de opbrengst van de kerstmarkt ten goede zou komen aan PadiPadi.

De initiatiefnemers voor de kerstmarkt hebben hun uiterste best gedaan om een Afrikaanse sfeer te creëren en dat is goed gelukt. De leerlingen van De Sprankel hadden prachtige dingen gemaakt. Ook waren op de kerstmarkt een djembé-band en Afrikaanse dans en stonden er kramen van de wereldwinkel en Ghana Products. Voor de inwendige mens was ook gezorgd: lekkere Afrikaanse hapjes en een door Slaapsfeer gesponsorde pannenkoekenwagen van pannenkoekenrestaurant Den Tol. Dankzij deze deelnemers en de hulp van ouders en leerlingen is deze kerstmarkt een groot succes geworden. PadiPadi Foundation dankt iedereen voor de inzet en het grandioze resultaat.

De opbrengst van de kerstmarkt gaat naar Sierra Leone. Hier is de PadiPadi Foundation bezig met het opknappen van een basisschool in Makump. In maart 2016 gaat de container met schoolmeubeltjes, schoolborden en nog veel meer naar Sierra Leone. De meubeltjes zijn een geschenk van basisschool De Ratel uit Gennep, de schoolborden van De Sprankel uit Grave en de Sint Jozefschool uit Velp. PadiPadi foundation is blij verrast met deze geweldige opbrengst.

Donaties voor de werkzaamheden van PadiPadi Foundation zijn meer dan welkom! Meer informatie is te vinden op de site www.padipadifoundation.nl.

Opbrengst kerstmarkt De Sprankel uitgereikt aan PadiPadi!

Op 15 januari heeft basisschool De Sprankel in Grave de opbrengst geschonken aan PadiPadi voor het opknappen van de scholen in Makump, Sierra Leone. De kerstmarkt in Afrikaanse sfeer was een groot succes! Wij willen iedereen die hieraan heeft meegewerkt dan ook heel hartelijk bedanken!

IMG-20160114-WA0006 (1)

Ons bestuur en vrijwilligers zijn er klaar voor.

Bestuur PadiPadi foundation Sierra Leone

Bestuur PadiPadi foundation Sierra Leone 2015

De bouw van de school in Makump Sierra Leone kan beginnen! We hebben nog wel veel geld nodig om echt te starten….Dus mensen,  help ons, help de mensen in Sierra Leone en doneer!

https://www.geef.nl/externalMod.php?gd=7433&taal=nl_NL

Maandag 23 november bestuursvergadering

Vergadering 9 juni 2015

Vergadering 9 juni 2015

Zondag 22 november

De  tweede rommelmarkt was wederom een succes!

img-20151123-wa0003

dinsdag 17 november

Padi Padi houdt voor tweede maal rommelmarkt

17-11-2015 om 12:21 – Door Harry Daudt

595d8a7cd14b59a4d63ef106b0d56853

De inwoners van Grave,Bep en Sam,hebben een droom,een droom, die in Sierra Leone in vervulling kan gaan: een schoolgebouwtje in Makump.Met hun foundation ‘Padipadi'(maatjes van elkaar)willen ze geld ophalen om deze droom te verwezenlijken.Het goede nieuws: bij de rommelmarkt eerder in oktober gehouden,kon er 3000 Euro worden bijgeschreven in het kasboek.Dat lijkt veel……maar is niet genoeg om het bouwvallige schoolgebouwtje zo op te knappen,dat de bijna nieuwe schoolmeubels niet direct al wegrotten.Vandaar een tweede kans om geld in te zamelen via: een rommelmarkt in het voormalig Tuincentrum van van der Venne aan de Borretweg.De ingeleverde en aangeleverde spullen zijn fraai uitgestald op ruime tafels.Speelgoed,huisraad,glaswerk,lampen,elektronica en sportartikelen zijn door de handen van de vrijwilligers gegaan en goed gesorteerd en gerangschikt.We hopen u te zien op aankomende zondag bij de Rommelmarkt van Padipadi.Vanaf 10 tot 17.00 uur bent u er van harte welkom.Er is vast iets van uw gading bij.En u weet: het is voor het goede doel: PADIPADI.

ROMMELMARKT
Zondag 22 november
Inleveren bruikbare spullen
Padipadifoundation.nl
Plaats: Voormalig Tuincentrum v/d Venne

ROMMELMARKT    22 november

In voormalig tuincentrum v.d.Venne Mgr.Borretweg 22 Grave  Van 10.00 tot 16.00 uur.

Entree 2 euro, kinderen gratis

Voor levering bruikbare spullen op 7, 14 en 21 november van 10.00 tot 14.00 uur.

Vrijdag 30 oktober

Deze week hebben we de schoolmeubeltjes opgehaald, die we gekregen hebben van  basisschool  “de Ratel” uit Gennep.
Het was nog een hele klus, maar het is gelukt dankzij de inzet van onze vrijwilligers en Transportbedrijf Schouten uit Gennep!
De kinderen van de school in Makump, Sierra Leone zullen hier heel blij mee zijn!

Zondag 18 oktober was onze ROMMELMARKT, een groot succes!
De opbrengst was boven verwachting! Dit alles dankzij onze geweldige vrijwilligers, “Jullie waren GEWELDIG! Bedankt! Maar natuurlijk willen wij ook de mensen bedanken die bruikbare spullen hebben gegeven, en ook alle andere gulle gevers.
Wij hopen iedereen weer te zien op onze 2e ROMMELMARKT op
22 NOVEMBER, zelfde plaats zelfde tijd!!!
Bruikbare spullen kunnen weer geleverd worden op alle zaterdagen van november tussen 10.00 en 14.00 uur. bij voormalig tuincentrum v.d.Venne,Mgr.Borretweg 22 Grave
Tot dan!

Maandag 28 september en dinsdag 29 september heeft Padipadi foundation een “massage marathon” georganiseerd bij Sportschool Lifestyle in Gennep.  Dit was een groot succes!  Ongeveer 50 personen hebben kunnen genieten van een heerlijke massage, gegeven door onze twee fantastische vrijwilligers en super masseuses, die wij hiervoor hartelijk bedanken. Ook Bart Akkersdijk van Lifestyle willen wij bedanken dat hij dit voor ons mogelijk heeft gemaakt. De opbrengst hiervan gaat naar ons project voor de scholen in Makump.

Iedereen heel erg bedankt namens de kinderen van Makump!

Gisteren, zondag 27 september een zeer succesvolle dag op “Boxmeer proeft” gestaan.

Een geweldige dag voor PadiPadi!

Eerst oorlog, toen Ebola

Nu overstromingen !! 16-9-2015

freetown-17-09-2015floods-in-freetown-17-09-2015

Help Sierra Leone!!Op 27 september staan wij op “Boxmeer proeft” met Afrikaanse hapjes, waarbij de totale opbrengst naar de scholen in Makump, Sierra Leone gaan.

– Op 28 en 29 september staan er twee professionele masseurs voor u klaar bij sportschool LifeStyle in Gennep voor een heerlijke massage, waar wij een vrije gift voor vragen voor de scholen in Makump.

– Op 18 oktober en 22 november organiseren wij een rommelmarkt in Grave, in het voormalig tuincentrum van Van der Venne, op de Borretweg. Natuurlijk gaat de opbrengst hiervan ook naar dit noodzakelijke project in Makump

img-20150121-wa0005

https://www.arenalokaal.nl/arena/nieuws/regio-land-van-cuijk/grave/eerst-de-oorlog-en-toen-ebola