Financieel jaarverslag 2019:

financieel-overzicht.xlsx

Financieel jaarverslag 2018

    2016
     
Inkomsten        
Giften-donaties   5.234  
Overige activiteiten   789  
         
Totaal inkomsten     6.023
         
Uitgaven        
Evenementen   0  
Website-automatisering   169  
Drukwerk     103  
Container verzenden   10.498  
Overige     899  
Rente- en bankkosten      
         
Totaal uitgaven     11.670
         
Inkomsten minus uitgaven   -5.646

Financieel ovz 2015 padi